TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Opracowany przez nas program zajęć terapeutycznych ma na celu poprawę objawów niepożądanego zachowania.

Dzięki zajęciom, które odbywają się raz w tygodniu, dzieci i młodzież nabywają umiejętności społecznych niezwykle przydatnych w radzeniu sobie ze swoimi problemami, uczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

Proponowane przez nas zajęcia grupowe stwarzają dzieciom okazję do:

  • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
  • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
  • wzmocnienia koncentracji uwagi i ćwiczenia tej umiejętności,
  • pohamowania swoich spontanicznych reakcji,
  • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, co rokuje na powtarzanie ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną,
  • poprawy samooceny.

Dzieci te otrzymują bardzo dużo negatywnych komunikatów na temat własnej osoby, nie w pełni od nich zależnych. Jest to często mechanizm prowadzący do utrwalenia zaburzeń i pojawienia się stanów depresyjnych, będących następstwem „nieleczonego” zaburzenia. W trakcie zajęć stosowane są metody behawioralne takie jak: pochwała za każdy przejaw pożądanego zachowania, naturalne konsekwencje, wprowadzenie zasad, odpowiedni sposób wydawania poleceń. Stosowane są zachęty i nagrody o charakterze społecznym.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch doświadczonych terapeutów (psychologa dziecięcego i klinicznego), dodatkowo grupy wspomagają wolontariusze. Jeden z terapeutów pełni rolę prowadzącego, drugi „modela”. Wolontariusze pełnią rolę „terapeuty cienia”, czyli pomocnika dla dzieci, które z racji swoich problemów nie potrafią wykonać poszczególnych ćwiczeń.

Program zakłada:

- zajęcia z dziećmi raz w tygodniu 

- konsultacje z terapeutami prowadzącymi zajęcia

- kontakt terapeutów z naszego Ośrodka ze szkołą dziecka – przekazanie wskazówek dla nauczycieli

Obecnie prowadzimy nabór do nowych grup:

 

Grupa dla dzieci w wieku 5-6 lat

 

- poniedziałek 17:30 – 18:30 Ursynów Pustułeczki 37a

 

Grupy dla dzieci 7- 10 lat

 

- piątek 17:30 - 18:30 Bemowo ul. Górczewska 201 zajęcia prowadzone są w SP nr 82

 

- poniedziałek 16:00 – 18:00 PIASTÓW Al. Tysiąclecia 5 Gimnazjum nr 1 

 

- środa 17:30 - 19:00 Ursynów ul. Pustułeczki 37a

 

Grupy dla dzieci 11-13 lat

 

- poniedziałek 18:00 - 19:30 Ursynów ul. Pustułeczki 37a      

 

 

Przed zapisem obowiązuje konsultacja

 

zapisy przez sekretariat tel 22 251 6925 / 696 806 539