Programy terapeutyczne CZR i Autyzm SUKCES dla dzieci z Autyzmem i CZR

Prowadzone przez nas terapie oparte są na budowaniu więzi i wspomaganiu rozwoju społecznego dziecka (bazują na triadzie objawów autystycznych).

Pracujemy w myśl zasady – „Motywacja jest kluczem do uczenia się.” Indywidualne programy terapeutyczne prowadzone w naszym ośrodku przeznaczone są zarówno dla dzieci małych (1,5roku – 6 lat) jak i do dzieci w wieku szkolnym.

Warunki wstępne:

Przyjmujemy dzieci zarówno z diagnozami (także z innych ośrodków) jak i dzieci bez diagnozy.

Zapisy:

obowiązują zapisy telefoniczne w sekretariacie ośrodka, czas oczekiwania na wizytę – ok. tygodnia

Wersja minimum – tryb domowo konsultacyjny – koszt 700zł / miesięcznie

 • konsultacja wstępna (4h) zwierająca wywiad z rodzicami, obserwację dziecka, naukę metod pracy w domu, pomoc w aranżacji środowiska sprzyjającego w domu
 • sporządzenie kontraktu terapeutycznego
 • ułożenie Indywidualnego Programu Terapeutycznego
 • analiza nagrań pracy z dzieckiem. Terapeuta prowadzący obserwuje postępy i przebieg zajęć prowadzonych w domu, na bieżąco dostosowuje program terapeutyczny do potrzeb dziecka.

Wersja Standard - intensywny trening terapeutyczny: koszt 1100zł / miesięcznie

 • konsultacja wstępna (2h)
 • obserwacja dziecka (2h)
 • sporządzenie kontraktu terapeutycznego
 • 6 godzin terapeutycznych tygodniowo
 • kontakt terapeuty z przedszkolem / szkołą dziecka, opracowanie na bieżąco wskazówek dla wychowawców, obserwacja postępów
 • konsultacje rodziców z terapeutą prowadzącym – 1,5h na 2 tygodnie
 • bezpłatne szkolenia dla rodziców

Wersja rozszerzona koszt 1900zł

 • konsultacja wstępna (2h)
 • obserwacja dziecka (2h)
 • sporządzenie kontraktu terapeutycznego
 • 12 godzin terapeutycznych tygodniowo, rozszerzenie terapii dodatkowo o logopedię i zajęcia z elementami integracji sensorycznej i metody HANDLE®
 • konsultacje rodziców z terapeutą prowadzącym – 1h raz na tydzień
 • kontakt terapeuty z przedszkolem/ szkołą dziecka, opracowanie na bieżąco wskazówek dla wychowawców, obserwacja postępów
 • bezpłatny udział rodziców w szkoleniach organizowanych przez Sukces

Wersja „Sukces w przedszkolu - szkole” – Indywidualny Program Terapeutyczny opracowany do przedszkola lub szkoły. Koszt 990zł / całość

 • konsultacja wstępna i obserwacja dziecka (2h)
 • sporządzenie kontraktu terapeutycznego
 • analiza nagrań dziecka z domu podczas zabawy
 • tygodniowa obserwacja dziecka w przedszkolu/ szkole prowadzona przez terapeutę dziecka
 • przygotowanie Indywidualnego Programu Terapeutycznego pod kątem funkcjonowania dziecka w przedszkolu / szkole, program zawiera dokładne wskazówki i zalecenia dla wychowawców
 • omówienie Programu z rodzicami
 • omówienie Programu z wychowawcami / nauczycielami

po okresie 2 tygodni ponowna wizyta terapeuty w przedszkolu / szkole ( 2 dni), terapeuta podczas pobytu w placówce przygląda się postępom by móc ewentualnie odpowiednio zaktualizować Indywidualny Program Terapeutyczny